I Love Ngoc Lan

Vietsingers

| iLoveNgocLan

Cam on ban Fantastic Sam ben trang vietsingers.com da post Memory Lane len trang nay ngay 14 thang 5. Theo toi nghi thi ban Fantastic Sam co den trang cua chung ta roi nhung khong biet ban co den forum nay lan nao chua nhi?

2 Comments

  1. Lâu lắm rồi Mai Chi không có vô trang này, MC ko thích mấy vi Ngọc Lan ko có tên trong danh sách ca sĩ. Bây giờ họ ðãng cái article này họ tính ðể vào ðâu? Anh Fantastic Fan rất sốt sắng.

    Comment by Mai Chi — 5/25/2004 @ 1:15 pm

  2. Xin loi, anh Fantastic Sam. Mai chi noi trang “nay” la trang vietsingers.

    Comment by Mai Chi — 5/25/2004 @ 1:16 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.