I Love Ngoc Lan

Thương Cánh Hoa Rơi

| iLoveNgocLan

Màn đêm buông xuống phố dài
Mưa khuya lất phất phủ đầy cánh hoa
Nhớ về ngày cũ đă qua
Ai mang định mệnh loài hoa ngọc ngà
Cơi về người ấy đi xa
Vấn vương c̣n lại tiếng ca dịu dàng
Hỏi ai có biết Ngọc Lan ?
Loài hoa tỏa xác khi c̣n đang hương
Mong manh cánh ngọc đẫm sương
Quyện hương lối vắng cơi riêng cho người
Có người nhặt cánh hoa rơi
Ép trang nhật kư ngày mười tháng ba
Đêm về lần giở ngày qua
Hoa ơi ngày sáu tháng ba đến rồi!
Ḷng ai giây phút bồi hồi
Ngờ đâu ngày ấy một người khuất xa
Cánh hoa ngày ấy mượt mà
Giờ c̣n đâu nữa … chỉ là hoa khô…

Để tưởng nhớ đến chị NGỌC LAN
06/03/2004

– Thân Hà Mi

No Comments

Leave a comment