I Love Ngoc Lan

Thương Cánh Hoa Rơi

| iLoveNgocLan

Màn đêm buông xuống phố dài
Mưa khuya lất phất phủ đầy cánh hoa
Nhớ về ngày cũ đã qua
Ai mang định mệnh loài hoa ngọc ngà
Cõi về người ấy đi xa
Vấn vương còn lại tiếng ca dịu dàng
Hỏi ai có biết Ngọc Lan ?
Loài hoa tỏa xác khi còn đang hương
Mong manh cánh ngọc đẫm sương
Quyện hương lối vắng cõi riêng cho người
Có người nhặt cánh hoa rơi
Ép trang nhật ký ngày mười tháng ba
Đêm về lần giở ngày qua
Hoa ơi ngày sáu tháng ba đến rồi!
Lòng ai giây phút bồi hồi
Ngờ đâu ngày ấy một người khuất xa
Cánh hoa ngày ấy mượt mà
Giờ còn đâu nữa … chỉ là hoa khô…

Để tưởng nhớ đến chị NGỌC LAN
06/03/2004

– Thân Hà Mi

Comments Off on Thương Cánh Hoa Rơi

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.