I Love Ngoc Lan

Themes

| Sweetie

Dear Donny,

Mình thay đổi theme nhưng cứ sau mỗi lần đọc bài hoặc post bài thì nó lại trổ về “Solitude” theme??? I have no clue….

Không biết đây là lỗi technic hay là lỗi của máy pc của mình?

1 Comment

  1. Try clear out your cache.

    Comment by donny — 6/15/2004 @ 12:25 pm