I Love Ngoc Lan

Nhac Xuân.

| Minh Trang

Trang moi duoc biêt môt website co tên là: thuongviet.com, trong do co nhac do chi Ngoc Lan hat(tuy chi co 9 bài). Co bài Hoa Xuân, Anh Da Thây Mùa Xuân Chua…nêu Trang không lâm thi ban Thao co môt dao da kiêm. Chuc cac ban môt tuân lê vui-ve và hanh -phuc. Càng nghe nhac do chi hat; càng thây thuong thuong chi làm sao…

3 Comments

 1. A! Minh Trang nhớ dai quá! Nhưng Thảo tìm bài “Gái Xuân” chứ không phải “Hoa Xuân” Chị Ngọc Lan nếu có hát thì chắc phải vào khoảng 1985. Gần 20 năm rồi dù có chắc cũng không tìm được nữa.

  Comment by Thao — 9/8/2004 @ 12:17 am
 2. toi rat muon co duoc tat ca cAC bai hat ma NL da trinh bay. neâu co ai biet xin cho dia chi giup toi. cam on nhieu

  Comment by TRANG — 9/23/2004 @ 2:11 pm
 3. toi rat muon co duoc tat ca cac
  bai hat ma NL da trinh bay. neu co ai biet xin cho dia chi giup toi. cam on nhieu

  Comment by TRANG — 9/23/2004 @ 2:12 pm