I Love Ngoc Lan

New Upload in Walla ! Mail

Vừa upload lên walla mail một số bài hát để download như
1. Vẫn Mãi Yêu Anh(And I Love Her So- The Beatles) với Kiều Nga.
2.Chàng ( LU I -Nhạc Pháp)
3.Người Lìa Xa( nhạc Nuớc ngoài) Với Elvis Phương. 4.Giáng Ngọc
5.Hoa Học Trò(với Duy Quang)
6.Hoa Rụng Ven Sông (với Vũ Khanh )
7.Chuyện Tình Yêu (Nhạc Nuớc Ngoài)
8.Con Quỳ Lại Chúa Trên Trời ( với Vũ Khanh) .
9.Trả Lại Em Yêu ( Phạm Duy)
Vào Web site http://walla.com
ID: ngoclansinger
Pass: thang do
To download these songs sung by Ngoc Lan Singer , you must login to web site http://walla.com .
With ID: ngoclansinger
And Pass: thangdo
Good Luck

Comments Off on New Upload in Walla ! Mail

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.