I Love Ngoc Lan

CHo To^i Hoi

Cho em hoi Video Multimedia clip Kimigasuki duoc cat rap ba*`ng Pha^`n Me^`m na`o Va^y >? ( Theo em biet la` cat rap tu` Clip phong van Ngoc Lan Eye on LA ba`i Xua^n Yeu Thuong).
EM dang dinh cat rap de la`m Video Ti`nh DOi` ba*`ng ca’ch cat rap Video Ti`nh doi` cua ca si~ Duy Khanh va` ca’c Video cua co^ Ngoc Lan nhu 20 Na*m Ti`nh cu~, Hu ao?,…. ba*`ng pha^`n me^`m WIndows Movie Maker co sa*n trong Windows XP , em da~ cat rap duoc khoang 50 % , nhung khong biet la`m sao bo? duoc Tie^ng de^? rap voi Nhac .
Admin co’ the^? gui va`o Walla ([email protected] )file Mp3 Ti`nh do`i cua ca si Ngoc Lan va` Duy Khanh song ca ( chat luong ca`ng cao ca`ng tot co the 192 Kbps >?). Cam on Nhieu

1 Comment

  1. thangdo. Cho tôi địa chỉ email tôi sẽ trả lời riêng và luôn thể gởi bài “Tình Đời” cho

    Comment by TNS — 11/16/2004 @ 12:51 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.