I Love Ngoc Lan

NGAY 18/11

HOM NAY LA NGAY 18/11/2004
CAC BAN CO NHO NGAY 18/11 NAY KHONG ?
NGAY NAY MA CACH DAY 15 NAM NGOC LAN DA CO BUOI BIEU DIEN CUOI CUNG TAI MOT CHUYEN LUU DIEN TAI PHAP VOI BAI PHONG VAN 5 THE HE CA SI CUA NHAC SY PHAM DUY.
NGHE NHU MOI VUA HOM QUA THOI … NHUNG DA TRON 15 NAM ROI CAC BAN A.

NHU VAY CAC BAN NHO NGOC LAN NHIEU NHU MINH BAY GIO KHONG ?
NGOC LAN – THIEN THAN CUA CHUNG TA …

Comments Off on NGAY 18/11

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.