I Love Ngoc Lan

Login

| iLoveNgocLan

Với những bạn nào gặp trở ngại trong vấn ðề login, chúng tôi ðể nghị một giải pháp nhý sau:

1. Login nhý thýờng lệ
2. Khi hộp login hiện ra ðiền tên vào hộp “login” rồi bấm “lost your password?”

Chúng tôi sẽ gỏi qua email cho các bạn một password tạm thời. Các bạn dùng password ðó ðể login. Sau khi login ðýợc rồi các bạn bấm vào “My Profile” ở góc trái ðầu trang ðể ðổi lại password nhý cũ hoặc password nào cũng ðýợc

Comments Off on Login

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.