I Love Ngoc Lan

Hello

Hi các bạn.

Các bạn vao trang web www.benxua.com va search Ngoc Lan.
Trong trang nay co mot so bai NgocLan hat cho Asia 1982 – 1991

Nhan dip Noel chuc moi nguoi ðón một mùa Noel an lành và một nãm mới an khang hanh phúc.

Comments Off on Hello

No Comments