I Love Ngoc Lan

Pour en arriver là

| iLoveNgocLan

Chắc các bạn ai cũng đã biết Ngoc Lan có thể hát thật cao (“không bao giờ dùng giọng óc”, theo lời ai đó đã nói trước đây). Nếu có bạn nào chưa nghe bài Pour en arriver là, thì các bạn sẽ thấy trong bài nầy Ngoc Lan đã phô trương tài của mình.

Tôi đã băng qua bao đêm và ngày
không cần ngủ,
để được đến mục đích.

J’ai traversé des nuits
et des jours sans sommeil
pour en arriver là

Tôi đã để lại phi’a sau
những ước mơ trẻ thơ
và bây giờ con tim tôi
như nhộn nhịp
muốn đến mục đích…

J’ai laissé derrière moi
tous mes rêves d’enfance
aujourd’hui j’ai le coeur
presque en état d’urgence
Pour en arriver là

Để đến mục đích,
tôi đã khóc thật nhiều lần,
đến nỗi nay tôi không còn nước mắt.

Pour en arriver là
J’ai pleuré tant de fois
que je n’ai plus de larmes

Note: Những lời dịch tạm

1 Comment

  1. M&M rất hoan nghênh những lời nhạc Pháp và lời dịch đi cùng. Thank you Admin.

    Comment by M&M — 12/30/2004 @ 1:47 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.