I Love Ngoc Lan

iLoveNgocLan.com to the Rescue

| iLoveNgocLan

Đọc tựa này có lẽ các bạn tưởng chuyện gì vĩ đại lắm. Không, mục đích của chúng tôi rất khiêm nhường. Chúng tôi chỉ muốn đóng góp một chút gì, để làm vơi đi phần nào nỗi đau nhân loại. Sau khi bàn với nhau mấy ngày nay, anh em chúng tôi đã quyết định đóng góp một số tiền nhỏ là $300 hiện đang có trong quỷ, gởi đến cho Hội Hồng Thập Tự để giúp họ giúp các dân chúng của các xứ miền Nam Á Châu đã bị nạn sóng thần khủng khiếp đem đến bao nhiêu tang tóc đau thương. May thay đất nước Việt Nam thân yêu không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên (hay là chính vì như vậy cho nên) ta cũng nên làm chuyện “lá lành đùm lá rách”, góp phần để vơi phần nào hậu quả của trận thiên tai này. Một vài ngày nữa chúng tôi sẽ gởi tiền này đến Hội Hồng Thập Tự. Nếu có bạn nào cũng muốn đóng góp, nhưng muốn chung lại với chúng tôi, thì xin hãy gởi về cho iLoveNgocLan.com theo địa chỉ đã cho trước đây, hay qua Paypal. Tất cả tiền của các bạn sẽ được trao đến cơ quan Hồng Thập Tự này. Chúng tôi biết nhiều bạn đã đóng góp riêng, hoặc đã giúp qua sở làm của họ. Nghĩa cử này của các bạn đi qua đường nào cũng là một nghĩa cử đáng phục. Nhưng nếu có bạn nào chưa đóng góp thì xin đi qua ngả iLoveNgocLan.com, vì nếu được vậy số tiền có thể khá hơn một chút. Dầu thế nào đi nữa, của ít lòng nhiều, việc làm bác ái nầy chắc chắn được Ngọc Lan hưởng ứng.

2 Comments

  1. Hoan hô Admin! Angel cũng đang thắc mắc vừa định hỏi các anh chị đây (I guess you can read my mind?). Angel hai tay hai chân ủng hộ việc từ thiện nàỵ Mà Angel có một đề nghị này là không biết Admin có quen ai làm trong các hãng mà họ có chương trình matching dollar for dollar for any donation to American Red Cross International Relief Fund thì càng hay đó vì có nghĩa là mỗi một đồng mình quyên ra thì sẽ được lợi thêm một đồng để giúp các nạn nhân kém may mắn. Angel nghĩ các Ngọc Lan’s fans sẽ hết lòng ủng hộ nghĩa cử này qua ilovengoclan. Mỗi người một bàn tay đóng góp không nhiều thì ít sẽ giúp xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân vì “một miếng khi đói còn hơn một gói khi no”. Ít ra các nạn nhân cũng cảm thấy an ủi vì trong lúc kêu cầu có người chịu lắng nghe và ra tay trợ giúp “lá lành đùm lá rách…lá rách đùm lá nát”. Angel sẽ gửi tiền đến địa chỉ của Donny vào ngày mai.

    Comment by AngelNgocLan — 1/4/2005 @ 1:12 am

  2. Toi da nhan duoc 1 check cua AngelNgocLan va 1 check cua TNS. Cam on 2 ban.

    Comment by Donny — 1/11/2005 @ 10:49 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.