I Love Ngoc Lan

| Quoc Huy

qua that chi Ngoc Lan co chat giong that qua dieu luyen, nhung nghe cac tac pham cua chi luon cam thay nhe nhang vi chi khong bao gio co y pho dien ky thuat.