I Love Ngoc Lan

O Bliss!

| iLoveNgocLan

Giống như Angel Ngoc Lan tìm cảm hứng từ những tấm hình, xem nên “đặt” nguời đẹp vào trong bối cảnh nào cho “en jeu” với cảm xúc của bạn ấy, đối với tôi việc đặt tên hình rất ư là quan trọng.
Khi nhìn hình này đầu tiên, hình mà chúng tôi chọn trong kỳ kỷ niệm ngày hôm nay, tôi đã nghĩ ngay, “She looks so blissful!”
Tự điển dịch ra là “hạnh phúc, niềm vui sướng nhất, sung sướng” Riêng tôi, tôi nghĩ đến một trạng thái mà người Việt ta gọi nôm na là “phê”. Cho nên ta có thể nói, ”Ngọc Lan trông phê quá!” hay “Khi nhìn Ngọc Lan, người nhìn phê quá!”

Doesn’t she look blissful?

2 Comments

  1. Hình này đặt tên Bliss là đúng quá rôì… Khâm phục khâm phục…. Minh Hà nhìn hình nào của cô Ngọc Lan cũng thấy rất “phê”. Làm sao bây giờ, cứu em với, I’m a prisoner of love, Love for cô Ngọc Lan!
    Ngày hôm nay Minh Hà dành hết cho cô Ngọc Lan (những ngày khác chỉ dành 23 tiếng đồng hồ cho cô thôi, ngày nay xin dành hết 24 tiếng cho cô, sống nhún nhường như cô, dịu dàng như cô. Xin cho cô được luôn hạnh phúc trên thiên đàng.

    Comment by Minh Ha — 3/6/2005 @ 12:12 pm

  2. So, be blissfully happy, Minh Hà!

    Would admin. consider moving the picture a bit to the right so that we may all blissfully admire her other elbow as well?

    Comment by Tu Mi — 3/9/2005 @ 5:39 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.