I Love Ngoc Lan

Đêm nay đêm vui

| tinhlamlo

Các bạn a nhìn thấy các bạn quây quần lại nói chuyện, làm thơ vui vẻ vơi nhau tôi thấy rất ấm lòng. Lâu nay trang này vắng lặng làm lử khách ghé vào quán Ngọc Lan trong lòng thấy buồn bả như con chim bị ướt mưa. Chưa chi bốn năm trời đã trôi qua. Nhiều khi tôi giật mình không tưởng được là mình đã lê lết sống trên thế gian này sau ngày người tôi yêu mến từ giả ra đi. Bốn năm rồi, cố gắng vui mà trời hởi sao gần như không thể làm được?
Hai câu thơ của tôi xin đóng góp:

Bừng thức dậy, ơ kìa Ngọc Lan!
Áo bay bay tóc xỏa mơn man.

1 Comment

  1. Mến chào bạn mới ghé vào trang này.
    Để Hà mạo muội làm tiếp hai câu:

    Gió phất phơ tỏ lòng thương nhớ
    người trở về bướm vẫn như mơ

    Comment by Minh Ha — 4/15/2005 @ 11:25 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.