I Love Ngoc Lan

Vo cung thuong tiet

Chi Ngoc Lan oi, chi se luon song mai trong long moi nguoi.

1 Comment

  1. Ban Kyniem oi chac ai ai trên trang này cung dêu dông y voi ban hêt. Chi Ngoc Lan se ngu tri mai trong con tim cua môi chung ta.

    Comment by minhtrang — 4/20/2005 @ 4:22 am