I Love Ngoc Lan

iLoveNgocLan.com ăn sinh nhựt thứ 3

| iLoveNgocLan

Trang web này “mở cửa” đúng ngày này năm 2003, sau khi Ngọc Lan lìa bỏ chúng ta hơn hai năm trước đó… Thời gian qua mau thật! Trong hai năm vừa qua, trang web dường như đã qua thời baby và có thể cũng qua luôn thời “awkward teenage years”, tính theo tuổi của con người, không hiểu các bạn nghĩ sao về câu nói “phóng đại” này?
Chúng tôi bắt đầu ăn mừng sinh nhật ngày hôm qua, và tiếp tục ăn mừng trọn ngày hôm nay, bằng những wallpapers do AngelNgocLan tặng riêng cho chúng ta, bằng tấm hình mới GLAMOUR, vân vân… Và bây giờ mời các bạn bấm vào đây để đọc một bài thơ trử tình…

Comments Off on iLoveNgocLan.com ăn sinh nhựt thứ 3

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.