I Love Ngoc Lan

Loạt Bài “Thuở Vàng Son” được đem vào trang “Articles”

| iLoveNgocLan

Chúng tôi đã đem loạt bài này vào trang Articles. Loạt bài này có sự khác biệt với các bài khác ở chỗ là các người viết những bài đó đã viết về cô Ngọc Lan khi cô còn đang hoạt động mạnh mẽ, “xông xáo đi chinh phục” tất cả ai biết nghe nhạc Việt Nam trên khắp hoàn cầu. Vì lẽ đó chúng tôi đặt những bài loạt này trên đầu trang và theo thứ tự đã được đăng trên trang này, để các bạn dễ tìm ra.

Mời các bạn viếng trang này để cùng bước về quá khứ…

Comments Off on Loạt Bài “Thuở Vàng Son” được đem vào trang “Articles”

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.