I Love Ngoc Lan

Hình mới – New Picture

| iLoveNgocLan

Hân hạnh đem lên trang này một tấm hình được bạn Jose Manuel gởi tặng. Bạn Jose Manuel gốc người Puerto Rico sống tại New York. Bạn ấy kể là bạn biết đến Ngọc Lan khi bạn dọn đến ở một building có rất nhiều người VN ở, và thành bạn thân với “Tuấn”, và một hôm đã tình cờ nghe giọng hát của Ngọc Lan khi “Tuấn” mở một cassette Giáng Ngọc, và đã mến yêu (bạn ấy dùng câu “I fell in love”) từ đó. Jose Manuel có hứng làm nên hình này với một hương vị Công giáo, vì bạn ấy nói là Ngọc Lan là một người rất sùng đạo, nhưng bạn ấy không thấy hình nào có vẻ “đạo” một chút, nên việc đó đã khuyến khích bạn tạo nên hình này, cầu khấn với Đức Mẹ Maria xin Đức Mẹ bảo vệ Maria Lê Thanh Lan.

Thành thật cảm ơn người bạn mới và rất mong sẽ có thêm nhiều hình ảnh khác từ bạn.

Introducing our new friend Jose Manuel originally from Puerto Rico who came to love Ngọc Lan’s voice through a Vietnamese friend back in those glorious days of the 1980’s. According to him, “the reason for my inspiration for the art work, Ngoc Lan was a devout Catholic, and I know that she is now singing among the angels in heaven. Having seen that there was nothing really religious there (on the website) I decided to offer a Hail Mary.”

We thank you, Jose, and want to say how much we enjoy your artwork. Maybe we can get more?

Comments Off on Hình mới – New Picture

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.