I Love Ngoc Lan

Tin Thêm Về Đêm Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Xin thông báo cho quý bạn rõ ngày thứ tư mồng 10 tháng 8 này vào lúc 5 giờ 15 chiều (giờ địa phương) sẽ có một buổi đàm luận về Đêm Ngọc Lan giữa nhạc sĩ Nam Lộc và AngelNgocLan trên băng tần 1430AM tại San Jose, California. Người điều khiển chương trình sẽ là cô Thủy Tiên và buổi nói chuyện sẽ kéo dài khoảng 15 phút. Xin mời các bạn ở San Jose và vùng phụ cận nhớ đón nghe. Chúng tôi sẽ cố gắng để có cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện này và đưa lên iLoveNgocLan.com để các bạn cùng nghe.

8/11/2005
Mời các bạn nghe buổi nói chuyện giữa Nam Lộc, Thùy Trang (aka AngelNgocLan) và Thủy Tiên về Đêm Ngọc Lan trên đài “Tiếng Nước Tôi” San Jose, California ngày thứ tư 10 tháng 8 năm 2005.

Và cũng mời các bạn coi Thiệp Mời Đêm Ngọc Lan đã được sửa đổi với hình ảnh các khách đặc biệt và nghệ sĩ giúp vui.

Comments Off on Tin Thêm Về Đêm Ngọc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.