I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan đẹp như …. trai peach!

Càng nhìn hình của cô Ngọc Lan càng thấy cô ấy đẹp, mắt, mủi, miệng đẹp, hai bàn tay cũng đẹp, người thì thon thon, mà cô lại có giọng hát như thiên thần nữa. Có thể có con người gom hết cái tốt về mình được không? Hay có thể vì thế mà cô phải cất bước vội ra đi. Thương cô quá.

Cám ơn admin đã chưng lên hình thật đẹp. À mà sao lâu quá không thay đổi mới mục “Bạn có biết”? Nếu được thì xin admin tiếp tục.

Comments Off on Ngọc Lan đẹp như …. trai peach!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.