I Love Ngoc Lan

Artwork mới

| iLoveNgocLan

Có lẽ xúc động trước chân tình của các bạn đối với cô Ngọc Lan, bạn Phan Ni Tấn (N.D.) đã làm hai câu thơ đi kèm với bức hình Viens M’embrasser. Mời các bạn thưởng thức.

Comments Off on Artwork mới

No Comments