I Love Ngoc Lan

Phóng Sự Đặc Biệt về Đêm Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Thông báo cùng các bạn rõ ngày Thứ Bảy 17 tháng 9 này ký giả Trường Kỳ sẽ làm một phóng sự đặc biệt trên đài VOA (Tiếng Nói Hoa Kỳ) về Đêm Ngọc Lan do AngelNgocLan tổ chức ngày 27 tháng 8 vừa qua tại San Jose, California. Chương trình này sẽ được trực tiếp phát thanh về Việt Nam vào lúc 11 giờ đêm giờ Hoa Thịnh Đốn (tức 10 giờ sáng Chủ Nhật giờ Saigon).

Cùng lúc đó chương trình này sẽ được đài Radio Việt Nam Hải Ngoại tiếp vận và phát thanh trực tiếp đến khoảng trên 20 thành phố ở Hoa Kỳ. Và cũng cùng ngày đó chương trình sẽ được phát thanh tại Montreal và Toronto, Canada trên đài TNVN ( Tiếng Nói Việt Nam ).

Tuần lễ sau đó chương trình sẽ được phát thanh trên đài Saigon-Houston Radio và một số đài khác.

Xin các bạn nhớ đón nghe. Bạn nào không nghe trực tiếp chương trình được thì xin mời ghé mục Nghệ Sĩ và Đời Sống của đài VOA (do ký giả Trường Kỳ phụ trách) để nghe bài phóng sự sẽ được lưu trữ sau khi phát thanh.

Comments Off on Phóng Sự Đặc Biệt về Đêm Ngọc Lan

No Comments