I Love Ngoc Lan

Người Tình Jimmy

Mời mọi người thưởng thức Clip cắt ghép sôi động Người Tình Jimmy
. Đây là một bài hát nằm trong CD : Bức Họa Tình Nhân của trung tâm Đồng Dao.
Mọi người thử đoán xem file nguồn của Video này là những bài nào nhé.

Comments Off on Người Tình Jimmy

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.