I Love Ngoc Lan

Giới Thiệu Anh Nguyên Nghĩa

| iLoveNgocLan

Các bạn chắc còn nhớ bài chúng tôi đã trích đăng lên trang này, bài Nụ Cười Ngọc Lan do anh Nguyên Nghĩa viết. Tôi còn nhớ lúc đăng bài này lên, nhiều bạn đã thắc mắc về người viết bài này… Cách đây vài hôm anh Nguyên Nghĩa đã liên lạc với chúng tôi và gởi đến cái link này. Có nhiều tâ’m hình chưa thấy bao giờ, dù đại khái cũng biết được thời điểm (thí dụ: có hai tấm hình cô chụp dịp cô hát bài Về Đây Anh trên sân khấu Paris).
Anh Nguyên Nghĩa cho chúng tôi biết là anh “rất mến mộ các bạn đã bỏ công thực hiện trang web iLoveNgocLan.” Đa tạ đa tạ! Và cũng xin tràng pháo tay vì đã được anh gởi đến bài hiếm hoi với những tấm hình còn hiếm hoi hơn nữa!

Comments Off on Giới Thiệu Anh Nguyên Nghĩa

No Comments