I Love Ngoc Lan

Nhạc Phẩm Mới

| iLoveNgocLan

Danny Nguyễn, tác giả ”Bóng Lan Gầy”, một lần nữa lại tặng chúng ta một nhạc phẩm vinh danh Ngọc Lan. Nhạc phẩm này có thể coi như là “cây nhà lá vườn” vì bạn Danny Nguyễn đã phổ nhạc một bài thơ của một nữ thi sĩ rất quen thuộc với các fans của trang iLoveNgocLan.com. Đó là Minh Trang Paris .

Mời các bạn coi bản nhạc nghe Danny Nguyễn trình bày nhạc phẩm “Sao Em Không…”, thơ của Minh Trang và nhạc của Danny Nguyễn.

1 Comment

  1. Giọng hát nghe sợ quá!

    Comment by Socola Tran — 6/12/2012 @ 10:47 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.