I Love Ngoc Lan

Thư của Đại Diện Hội National MS

| iLoveNgocLan

Như đã hứa trong bài Đêm Ngọc Lan Thành Công Rực Rỡ, AngelNgocLan, người đã đứng ra tổ chức Đêm Ngọc Lan tháng 8 vừa qua, vừa gởi tới chúng tôi bản sao lá thư cám ơn của cô Michelle Compton, đại diện Hội National MS, gởi cho Trang Do(aka AngelNgocLan). Mời các bạn đọc.

Như các bạn thấy, ngoài số tiền cô Michelle Compton trực tiếp thu được tại đêm Ngọc Lan, hội National MS Society đã được AngelNgocLan tặng thêm $752.61 là số tiền do khách vô cửa ủng hộ (sau khi trừ hết các chi phí).

Cám ơn AngelNgocLan.

Comments Off on Thư của Đại Diện Hội National MS

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.