I Love Ngoc Lan

Hướng Dẫn Cách Viết “Post” và “Comment” trên iLoveNgocLan.com

| iLoveNgocLan

Trước hết, nếu bạn muốn viết “post” hoặc “comment” trên iLoveNgocLan.com việc đầu tiên bạn phải làm là phải đăng ký với iLoveNgocLan.com.

Cách Đăng Ký
Muốn đăng ký, bạn nhấn “Register” dưới mục “Members” ở phía bên trái của bạn. Sau khi nhấn “Register” một trang sẽ hiện ra. Trên trang này bạn chỉ cần cho “User’s Name” (bất cứ tên gì bạn chọn nhưng bạn phải nhớ để dùng khi “login” sau này) và địa chỉ e-mail của bạn. Chúng tôi sẽ gởi ngay tức khắc tới địa chỉ e-mail của bạn một password (mật khẩu) tạm thời. Bạn sẽ dùng mật khẩu tạm thời này để “login” lần đầu tiên.

Sau khi nhận được mật khẩu tạm thời bạn nhấn “login” ở phía bên trái (trên chữ “Register”). Sau khi bạn điền tên, mật khẩu và nhấn “Login”, một trang sẽ hiện ra như hình 1 dưới đây. Nếu bạn muốn dùng mật khẩu chúng tôi cho, bạn không cần làm gì hết. Ngược lại nếu bạn muốn đổi mật khẩu bạn cần nhấn chữ “Users” để đổi mật khẩu (hoặc chi tiết nào khác). Cần nhắc ở đây là bạn phải nhớ mật khẩu bạn chọn để “login”.

Cách viết “Comment”
Sau khi login bạn có thể viết “post” hoặc “comments”. Nếu bạn chỉ muốn viết “comments”, bạn nhấn vào chữ “comments” ở cuối mỗi bài và viết trên cái hộp ở dưới hàng chữ “Leave a comment”. Sau khi viết, bạn nhấn vào hàng chữ “Submit comment” ở dưới cái hộp. Cần nhắc lại là nếu bạn không “login” bạn không thể viết “comment”.

Cách viết “Post”
Trong trường hợp bạn muốn viết một bài riêng của bạn, bạn nhấn “login” và một trang như hình 1 sẽ hiện ra. Bạn nhấn chữ “Write”, một trang như hình 2 sẽ hiện ra. Bạn viết tựa trên hộp dưới chữ “Title” và viết bài trên cái hộp lớn dưới chữ “Post”. Sau khi viết bài bạn nhấn chữ “Publish” để đăng bài của bạn trên trang chính của iLoveNgocLan.com.

Chúng tôi cũng yêu cầu bạn cố gắng viết tiếng Việt có dấu dùng font Unicode. Bạn có thể đăng ký với Easyvn.com để viết tiếng Việt có dấu bằng Unicode một cách dễ dàng.

Trước hết, nếu bạn muốn viết “post” hoặc “comment” trên iLoveNgocLan.com việc đầu tiên bạn phải làm là phải đăng ký với iLoveNgocLan.com.

Cách Đăng Ký
Muốn đăng ký, bạn nhấn “Register” dưới mục “Members” ở phía bên trái của bạn. Sau khi nhấn “Register” một trang sẽ hiện ra. Trên trang này bạn chỉ cần cho “User’s Name” (bất cứ tên gì bạn chọn nhưng bạn phải nhớ để dùng khi “login” sau này) và địa chỉ e-mail của bạn. Chúng tôi sẽ gởi ngay tức khắc tới địa chỉ e-mail của bạn một password (mật khẩu) tạm thời. Bạn sẽ dùng mật khẩu tạm thời này để “login” lần đầu tiên.

Sau khi nhận được mật khẩu tạm thời bạn nhấn “login” ở phía bên trái (trên chữ “Register”). Sau khi bạn điền tên, mật khẩu và nhấn “Login”, một trang sẽ hiện ra như hình 1 dưới đây. Nếu bạn muốn dùng mật khẩu chúng tôi cho, bạn không cần làm gì hết. Ngược lại nếu bạn muốn đổi mật khẩu bạn cần nhấn chữ “Users” để đổi mật khẩu (hoặc chi tiết nào khác). Cần nhắc ở đây là bạn phải nhớ mật khẩu bạn chọn để “login”.

Cách viết “Comment”
Sau khi login bạn có thể viết “post” hoặc “comments”. Nếu bạn chỉ muốn viết “comments”, bạn nhấn vào chữ “comments” ở cuối mỗi bài và viết trên cái hộp ở dưới hàng chữ “Leave a comment”. Sau khi viết, bạn nhấn vào hàng chữ “Submit comment” ở dưới cái hộp. Cần nhắc lại là nếu bạn không “login” bạn không thể viết “comment”.

Cách viết “Post”
Trong trường hợp bạn muốn viết một bài riêng của bạn, bạn nhấn “login” và một trang như hình 1 sẽ hiện ra. Bạn nhấn chữ “Write”, một trang như hình 2 sẽ hiện ra. Bạn viết tựa trên hộp dưới chữ “Title” và viết bài trên cái hộp lớn dưới chữ “Post”. Sau khi viết bài bạn nhấn chữ “Submit” để đăng bài của bạn trên trang chính của iLoveNgocLan.com.

Chúng tôi cũng yêu cầu bạn cố gắng viết tiếng Việt có dấu dùng font Unicode. Bạn có thể đăng ký với Easyvn.com để viết tiếng Việt có dấu bằng Unicode một cách dễ dàng.

1 Comment

  1. Điểm khác biệt của blog với diễn đàn là không cần đăng kí vẫn comment đươc. Mình nghĩ không nên bắt buộc phải đăng kí

    Comment by Bếp Hà Nội — 12/10/2010 @ 12:32 am