I Love Ngoc Lan

Hình ảnh Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Thảo đã hai lần thăm mộ Ngọc Lan và lần nào cũng khóc. Một trong những lý do Thảo thấy rất gần gũi với Ngọc Lan là vì Ngọc Lan cũng đạo Thiên Chúa giống mình. Rất tiếc là Thảo đã chưa có dịp gặp gỡ Ngọc Lan ở ngoài đời. Lần thứ hai đi thăm mộ Ngọc Lan, Thảo thấy có một chú cũng khoảng gần 50 tuổi đứng trước mộ Ngọc Lan và rơm rớm nước mắt. Thảo thấy không phải chỉ có những người bạn trẻ mới hâm mộ Ngọc Lan mà rất nhiều người lớn tuổi cũng rất thương tiếc người ca sĩ này. Chính người chú của Thảo mê Ngọc Lan đến nỗi đã có lần bàn với Thảo mở quán café Ngọc Lan ở Atlanta. Nét hiền dịu, đơn sơ, giọng hát thiên thần của Ngọc Lan đã thấm sâu vào trong lòng của những người hâm mộ. Đối với Thảo, có thể có những giọng hát hay hơn về kỷ thuật nhưng sẽ không ai thay thế được âm hưởng và hình ảnh Ngọc Lan.

thaothdo

thaothdo

Comments Off on Hình ảnh Ngọc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.