I Love Ngoc Lan

De Nghi

| than ngo

Trong thoi gian vua qua trang website này đã thành công trong viec đe nghi TT May production phát hành lai bo video Ngoc Lan mat troi bên kia mùa ha và nhu em đã yêu anh bang viec giao quyen phát hành cho TT Asia trong vài tháng toi,đieu đó la su hang mong cho cua chúng ta.Tôi thiet nghi còn rat nhieu Cd cua Chi truoc đây chua phát hành rong rãi lam den công chúng,hoăc nhung nguoi chua có ĐK mua lúc do.Thi nay chúng ta đã có duoc trang web đo so voi mot luong fan hâm mo khá lon nhu vay,thì chac cũng du manh de de nghi Nhieu trung tâm phát hành lai nhung Cd đuoc coi là khá hiem hoăc bi tuyet tích gian ho doi voi mot so nguoi.Neu nhung TT so huu nhung Cd đó không du DK phát hành thì có the nhuong quyen phát hành lai cho nhung TT lon làm viec ay,nhu May pro se tung làm voi Asia,Giáng Ngoc vói Ca Dao….
Theo tôi nhung Cd ít thay là: TÔI VOI NGUOI ĐÃ QUÊN( May pro)
DA VŨ NGOC NGÀ,
CHO NGUOI TÌNH EM YÊU(Mai Khanh pro)
NGOC LAN ĐAC BIET( Hình nhu cua hãng Hai Âu,kg phai cd the best of NL cua làng Van)
ĐOI CHO ( Mây pro: tình ca Pham Đình chuong).So bo là vay,tôi se liet kê thêm.Mong anh chi co de nghi thu voi ho

Comments Off on De Nghi

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.