I Love Ngoc Lan

Song ” Tôi Đã Gặp “

Thangdo được một người bạn thân gửi cho ca khúc ” Tôi Đã Gặp” -Ngọc Lan Và Duy Quang , nghe thử thì lúc đầu giống, còn lúc sau thì không, nhờ mọi người xác định giùm
Link :http://s64.yousendit.com/d.aspx?id=2RGVJO47OAHLB3EY8357CIXAHS ( zipped file )
Thank

Comments Off on Song ” Tôi Đã Gặp “

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.