I Love Ngoc Lan

Music Box – Ngọc Lan Song Ca

| iLoveNgocLan

Music Box hân hạnh giới thiệu một chương trình mới: Ngọc Lan song ca với các ca sĩ khác, đa số là nam ca sĩ. Nhìn danh sách các nam ca sĩ song ca với Ngọc Lan chúng ta thấy hầu hết là các nam các sĩ nổi tiếng đương thời như Tuấn Ngọc, Duy Quang, Vũ Khanh, Elvis Phương, Nhật Trường, Trịnh Nam Sơn, Don Ho…, một sự kiện độc nhất chỉ Ngọc Lan mới thực hiện được, Điều này chứng tỏ rõ ràng sự nổi tiếng và đa dạng của Ngọc Lan.

Comments Off on Music Box – Ngọc Lan Song Ca

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.