I Love Ngoc Lan

Một địa điểm bán dĩa Ngọc Lan

các bạn ở Sài Gòn có thể tìm mua dĩa Ngọc Lan ở Saigonsquare, đường Hai Bà Trưng. Ở đây phải nói là có rất nhiều các cd của Ngọc Lan, hình ảnh bìa rất là dễ thương. Bây giờ thì mình rất là tự hào vì đã có đủ CD Mây Ngọc Lan từ 6->10.

Comments Off on Một địa điểm bán dĩa Ngọc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.