I Love Ngoc Lan

TƯƠNG TƯ

| Minh Trang

Năm năm rồi người đi không về nữa
Để nơi này mưa vẫn mãi mưa rơi
Năm năm qua hồn tôi là viễn ảo
Tình còn đây mà người đã nơi nào

Làm sao khóc khi còn tìm rỉ máu
Lệ thương đau rồi cũng sẽ phai mau
Năm năm qua tôi…mảnh hồn vụng vỡ
Rồi đắm chìm trong sầu nhớ tương tư

1 Comment

  1. Ca’m o’n chi. Trang. Ba`i tho’ gia?n di. nhung chu’a dda^`y no^~i ta^m su’.

    Donny

    Comment by admin — 3/6/2006 @ 8:43 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.