I Love Ngoc Lan

Tieng Hat Co Ngoc Lan

| kh1emradi

Tôi nghe tiếng hát Cô Ngọc Lan khi tôi còn bé bây giờ tiếng hát của Cô và đến bây giờ hằng ngày. Hiện giờ tôi muốn làm một collection của Cô và tôi có gần 350 bài hát của Cô. Nếu có muốn giữ lấy những bài hát của Cô làm album riêng cho mình có thể gởi email: [email protected] hay [email protected], hoặc Aim:HuynhCKhiem, YIM:Kh1emradi.

1 Comment

  1. Khiêm ở Boston hay Worcester vây? Mình đang o Boston, cũng mê nhạc NgocLan lắm, cũng có mp3 collection và CDs, nhưng chăc’ không có đến 350 bài đâu. Nêú có dịp thì trao đổi.

    Comment by TVH — 4/1/2006 @ 4:38 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.