I Love Ngoc Lan

Ai có lyric khúc tieng Pháp bài Chàng (lui) ko?

A có post lên cho mình voi. Cam on nhieu.

Comments Off on Ai có lyric khúc tieng Pháp bài Chàng (lui) ko?

No Comments