I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan còn mãi.

Ngọc Lan đã đi xa nhưng những gì Ngọc Lan để lại cho chúng ta vẫn còn sống mãi theo thời gian.
Tôi thực sự hâm mộ Ngọc Lan và thích những ca khúc bất hủ của người ca sĩ mang tên một loài hoa.
Ngọc Lan vẫn còn sống mãi trong tôi và các bạn. Hãy cùng nguyện cầu cho Ngọc Lan.

Comments Off on Ngọc Lan còn mãi.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.