I Love Ngoc Lan

Bài hát “Kinh khổ” – Kiều Nga

| hovantam

Các anh chi click vào link này để nghe bài hát Kinh Khổ của chị Kiều Nga, có tuyệt vời không nhé: http://ccc.1asphost.com/nguyenvanteo/Flash/Kinhkho.swf

Comments Off on Bài hát “Kinh khổ” – Kiều Nga

No Comments