I Love Ngoc Lan

Bài Tình Ca Mùa Đông

| Manhhiep

“Bài Tình Ca Mùa Đông” trong Music Box không phải Ngọc lan hát ??

3 Comments

  1. Chắc là âm thanh bị cái gì đó khi “convert”. Tuy âm thanh nghe khác thật nhưng dựa vào một số cách phát âm thì chắc đúng là nàng đấy!

    Comment by Tu Mi — 10/30/2006 @ 2:21 am

  2. Tôi nghĩ không phải convert đâu bạn. Đây là giọng chuẩn của Ngọc Lan đó bạn.

    Comment by hovantam — 10/31/2006 @ 8:12 am

  3. Bài này không còn trong Music Box, ai còn lưu giữ bài này có thể gửi cho Manhhiep nghe thử lại được không; xin gửi vào email [email protected]; Xin cám ơn !!

    Comment by Manhhiep — 11/2/2006 @ 2:43 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.