I Love Ngoc Lan

NGỌC LAN !!!

NGỌC LAN !!!

Tôi vớI nàng chưa duyên, không nợ,
Chỉ nghe qua giọng hát của NGỌC LAN,
Đã vấn vương, thương mến tận tâm hồn…
Nàng thánh thiện, thiên thần như cổ tích.
Dáng thanh tao, tóc bồng bềnh gợI cảm,
LờI nhẹ nhàng, sâu lắng giọng ru êm
Nơi nàng toát đoan trang, cao quý,
Như cành LAN trắng điểm NGỌC kiêu sa,
Mang trân quý ngấm dần những tâm hồn đa cảm.
ĐờI bẻ bang, độc ác vớI hồng nhan,
Không nương tay nở tạo bịnh cho nàng:
Bịnh hiểm nghèo nở vùi lấp một cành LAN,
Bịnh không dứt mà kiếp nàng đã dứt!
Tôi thương cảm máu lệ nhỏ trong lòng,
Âm thầm khóc nhìn hoa LAN rơi rụng.
Nàng đi trước hang triệu ngườI nhoà lệ,
Hình ảnh nàng mãi dấu ấn trong tim,
Hơn đi sau trong những cảnh điêu tàn,
Thiếu ngườI khóc vì thân ai nấy biết.
Thượng Đế thương mang nàng kề cận,
Chốn Thiên Đàng, LAN cắm nước Vĩnh sanh,
Được ơn phước hơn nơi hồng trần đa tội.

R.M.H. Phan
Sep. 30-2006

Cảm thong vớI một ngườI anh trai cùng ái mộ, thương mến Ngọc Lan.

Comments Off on NGỌC LAN !!!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.