I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan bây giờ và mãi mãi

| emvenaohay

Tiếng mưa đêm……một giọng ca cất lên…
Còn rơi mãi trên phím đàn…
còn rơi mãi những tiếng buồn thở dài
Đã lâu rồi nụ cười vắng trên môi…
Nghe sao mà truyền cảm mà buồn….một cảm giác buồn nhè nhẹ như tiếng mưa…trên phím đàn .Có lẻ Ngọc Lan….giọng ca Ngọc Lam mới diễn tả hết cảm xúc…

2 Comments

  1. [email protected]

    Comment by emvenaohay — 11/25/2006 @ 8:37 am

  2. một trong những sáng tác có hồn nhất của Đức Huy

    Comment by napoleon — 12/1/2006 @ 11:45 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.