I Love Ngoc Lan

đăng ký và họp mặt Fan

Bạn nào đăng ký và họp mặt các Fan vào ngày 28/12, thì liên hệ với bạn tinhxua. Nhanh nhanh đi nhé. Bạn nào đăng ký kinh phí và bài hát thì đăng ký luôn nha. Nhanh nhanh các bạn, kẻo không kịp

Comments Off on đăng ký và họp mặt Fan

No Comments