I Love Ngoc Lan

Gửi Người ra đi

| kimthanh

…”Sài gòn ơi! tôi xin hứa rằng sẽ trở về” nay trời Sài Gòn “nắng vẫn còn vương trên đường,đường ngày xưa mưa vẫn ướt ngập lối người về” và phố phường vẫn vạn ánh sao đêm…sao Người đi mãi không quay trở về để Sàigòn luôn khắc khoải đợi chờ vì lời hứa ” tôi vẫn không bao giờ quên, tôi xin giữ trọn mãi lời thề”… chiều nay trời Sàigòn đang khóc thương cho Người đi, Người có hay không!!!

Comments Off on Gửi Người ra đi

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.