I Love Ngoc Lan

Phân Ưu

| iLoveNgocLan

Chúng tôi vừa nhận được tin trễ cụ Nguyễn Văn Nam (bút hiệu Hoàng Việt), thân phụ nhạc sĩ Nam Lộc, mới tạ thế ngày 12 tháng 2 năm 2007 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi.

iLoveNgocLan.com thành thật chia buồn cùng nhạc sĩ Nam Lộc và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh cụ Nguyễn Văn Nam sớm siêu thoát.

1 Comment

  1. Người thân khuất núi là nỗi buồn riêng!

    Kẻ hiền tài ra đi chẳng những là nỗi buồn chung mà còn là niềm mất mát lớn cho mọi người như nữ Ca sĩ Ngọc Lan của chúng ta!

    XIN CHIA BUỒN !

    Thuongtiec_NL

    Comment by Thuongtiec_NL — 2/24/2007 @ 10:44 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.