I Love Ngoc Lan

DVD Asia ve cuoc doi Ngoc Lan!

| ConChutGiDeNho

Toi co biet la trung tam Asia dang thuc hien 1 DVD ve cuoc doi cua Ngoc Lan. Co ban nao biet ngay thang dung DVD nay se ra thi truong khong?

Can on ca ban.

1 Comment

 1. Theo nhạc sĩ Nam Lộc, video đặc biệt này thoạt đầu được trù tính phát hành vào cuối năm 2006 nhưng sau được rời lại vào đầu năm 2007. Hiện nay chúng tôi không biết chắc chắn ngày phát hành băng video đặc biệt này.

  Bạn có thể đọc những bài đã được đăng trên iLoveNgocLan.com sau đây để rõ thêm chi tiết. Khi nào chúng tôi biết chắc chắn ngày băng video đặc biệt về Ngọc Lan phát hành chúng tôi sẽ thông báo cho các fan biết liền.

  Những tin tức mới nhứt về dự án thực hiện video đặc biệt

  Những tin tức mới nhứt về dự án thực hiện video đặc biệt: “Cuộc Đời Nữ Ca Sĩ Ngọc Lan (1957-2001)”

  Tin Mừng Cho Các Bạn Ái Mộ Ngọc Lan

  Comment by admin — 3/3/2007 @ 6:21 pm

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.