I Love Ngoc Lan

Viva! Ngọc Lan – “Johnny, Johnny”

| iLoveNgocLan

Bản nhạc “Johnny, Johnny” là bản nhạc thứ 15 được Ngọc Lan trình bày trong Dạ Vũ Đón Xuân. Bản nhạc ngoại quốc này có bản lời Việt tựa là “Đợi Chờ” cũng được Ngọc Lan trình bày trong băng “Như Em Đã Yêu Anh”. Tuy nhiên trong Dạ Vũ Đón Xuân Ngọc Lan chỉ trình bày lời Pháp.

Như thường lệ, ”Johnny, Johnny” cũng được đưa lên www.youtube.com, không bị thu gọn, cắt xén.

4 Comments

 1. Hi Admin,
  How many songs does Ngoc Lan still have at this concert?
  She seemed to sing a lot at thsi “Da Vu Don Xuan”.

  Comment by Purplesky — 3/14/2007 @ 4:07 pm

 2. Hi Purplesky, we’ll answer your question in the next segment of Viva! Ngoc Lan

  Comment by admin — 3/15/2007 @ 8:28 pm

 3. I don’t think Ngoc Lan sang this song.
  I guess it was sung by My Lan.

  Comment by Tulip — 4/1/2007 @ 1:51 am

 4. khi nao thi dvd ngoc lan moi duoc tung ra thi truong vay moi nguoi
  cho lau wa

  Comment by maiyeuem — 4/9/2007 @ 1:45 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.