I Love Ngoc Lan

Mua thu la bay

| luckyboy1080

EM la luckyboy1080 , em rất thích bài Mùa thu lá bay của chi Ngoc Lan nhưng em mới chỉ nghe một đọan do Thangdo pót lên thôi. Vậy anh chị nào có bài đó xin gửi cho em qua email: [email protected] hoăc nếu tiên xin anh chị post lên để mọi người cùng thưởng thức. Em cám ơn anh chi rất nhiều.

Comments Off on Mua thu la bay

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.