I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan “Kimigasuki”

| iLoveNgocLan

Một fan đã đưa lên youtube.com clip Kimigasuki, một clip trên trang Multimedia của iLoveNgocLan.com. Nhờ coi clip này mà một bạn, anh Andy Định, đã có cảm hứng làm một bài thơ tiếng Anh để tặng Ngọc Lan:

Kimigasuki

From the day, that you went upon the sky,
And begun, leaving sadness in our eyes.
It’s been years, still your face that we adore,
And your voice, that we all are longing for…
Kimigasuki, kimigasuki
Sweet as the sound of your voice,
Kimigasuki, kimigasuki
Sweet just like the sound of your voice,
We love you,
Kimigasuki, kimigasuki
A face that we all have adored,
The voice we love, faded much too soon.

Promise us, that you’ll guide us from above,
From the sky, where you fly among the doves.
If we could, we would want you by our side,
Just to sing, all those songs that made us smile.

Chúng tôi cũng được anh Định cho biết nhờ clip “Kimigasuki” trên youtube.com mà anh Định biết đến iLoveNgocLan.com.

Chúng tôi hân hạnh chào đón một fan mới và hy vọng anh Định thường xuyên thăm viếng và đóng góp với iLoveNgocLan.com.

Comments Off on Ngọc Lan “Kimigasuki”

No Comments