I Love Ngoc Lan

Serenade

| napoleon

Cám ơn các bạn đã post bản nhạc Serenade trong music box. Đây là một trong những bản nhạc có giại điệu tuyệt vời nhất.
Trước đây tôi từng nghe hát bản nhạc này nhưng theo kiểu Opera nên khó cảm nhậc được và có vẻ nặng nề (vì tôi không biết nghe thể loại Opera). Nghe Ngọc Lan hát bản này thật nhẹ nhàng và tha thiết

Comments Off on Serenade

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.