I Love Ngoc Lan

Giám Đốc Mây Productions Nói Về Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Trên DVD Asia 51 “Những Tình Khúc Sau Cuộc Chiến”, khi giới thiệu bản “Mưa Trên Biển Vắng” do Lâm Thúy Vân trình bày, MC Nam Lộc và ông Giám Đốc trung tâm Mây đã nói khá nhiều về Ngọc Lan. Bạn nào chưa coi đoạn này hoặc chưa biết mặt ông Trần Thăng thì mời nhấn vào đây.

Clip “Mưa Trên Biển Vắng” do Lâm Thúy Vân trình bày (ghép nối với video cũ của Ngọc lan) đã được một fan đưa lên youtube.com.

Tưởng cũng nên nhấn mạnh là iLoveNgocLan.com chỉ phổ biến trên youtube.com những clip giới thiệu liên quan xa gần tới Ngọc Lan. Vì vấn đề bản quyền, chúng tôi không bao giờ phổ biến những màn trình diễn nằm trên những DVD ca nhạc của bất cứ trung tâm nào.

Comments Off on Giám Đốc Mây Productions Nói Về Ngọc Lan

No Comments