I Love Ngoc Lan

Ngọc Lan dưới mắt nhìn của nhà văn Hồ Trường An

| nick phan

Phan Sinh gởi đến các bạn một số trích đoạn trong bài viết của HTA về Ngọc Lan.nha-vn-h-trng-an-noi-v-ca-s-ngc-lan.doc

1 Comment

  1. Nhà văn Hô`Tru’ò’ng An đã mâ’t trong đâù năm nay 2020.
    Let bygones be bygones !
    Câù cho ông lên đu’o’c trên kia đê*phõng vâń Ngoc Lan ! Amen !

    Comment by nick phan — 4/19/2020 @ 6:10 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.